นอกจากที่เราจะมีบ้านพักตากอากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่ในทุกภาพของประเทศแล้วเรายังมีที่ดินเปล่าอยู่ในอีกหลายจังหวัด ที่ท่านน่าจะลงทุนซื้อไว้เป็นเจ้าของเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเหล่านี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาปที่สวยงามได้ ไม่แพ้ที่ท่านมองเห็นจากบ้านพักตากอากาศของเรา นอกจากนี้แล้ว ที่ดินเหล่านี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่กำลังดึงดูดการลงทุนในหลายรูปแบบ

ท่านสามารถนำที่ดินเหล่านี้ไปใช้สร้างบ้านอยู่อาศัย บ้านพักตากอากาศของตัวท่านเอง หรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ทำธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต เราพบว่าที่ดินเหล่านี้มีราคาเพิ่มขึ้นในแต่ละปีสูงมาก เราตระหนักดีว่าเราได้ซื้อที่ดินเหล่านี้มาในราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อหลายปีก่อน และยินดีที่จะแบ่งปันบางส่วนให้ท่านได้เป็นเจ้าของได้ด้วย