Lake Vies
Near golf court

ที่ดินติดสนามกอล์ฟแดนคูน ห่างจากตัวเมืองของแก่นประมาณ 20 กม.

สนามกอล์ฟแดนคูณ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ที่ดินของเราเป็นที่หน้ากว้าง ด้านหน้าติดถนนสาธารณะ เลียบไปกับทะเลสาปขนาดใหญ่ที่สวยงามมากของสนามกอล์ฟฯ แต่เดิมเป็นที่นาข้าวที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าถึงแล้ว เราได้ซื้อหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์มาจากที่นาใกล้เคียง เพื่อนำมาถมที่ ให้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของ จะสามารถทำการก่อสร้างและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

วิวที่มองได้จากที่ดินแห่งนี้คือ วิวของทะเลสาปและสนามกอล์ฟฯ ที่สวยงามมาก เหมาะที่จะใช้ปลูกบ้านพักอาศัยเป็ฯของตัวเอง หรือปลูกเพื่อขาย หรือให้เช่า เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการเพิ่มของประชากรสูงมาก ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของจังหวัด นิยมที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อใช้ปลูกบ้านเป็นของตนเอง โดยใช้เป็นบ้านพักของลูกๆ ในช่วงแรกที่เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาก่อน และใช้เป็นบ้านพักอาศัยของตัวเองหลังเกษียณอายุแล้ว จึงทำให้ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง โดยดูจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ สำหรับท่านที่ต้องการแบ่งซื้อที่ดินแปลงนี้จากเรา เราก็ยินดี และพร้อมที่จะรับฟังความต้องการและการต่อรองราคาจากท่าน ด้วยความเคารพ

ราคา 700,000 บาท ต่อไร่ ทั้งหมด 12 ไร่