แก้ปัญหาทุกปัญหา

ประเทศที่มีปัญหาทุจริตในวงราชการน้อย เช่น ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ ต่างใช้มาตรการตรวจสอบด้านภาษีในการคัดกรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งสิ้น

Read More

แก้ปัญหาอนาคต

Thurow และ Rifkin แสดงความห่วงใยว่า ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการลดลง และผู้ผลิตยังคงใช้วิธีการแข่งขันแบบเดิมคือการต่อสู้กันในด้านราคา ก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภคลง เพราะคาดการณ์ได้ว่าราคาสินค้าจะลดลงอีก ผู้ผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาต่อไปได้ ก็จะปิดตัวลง เกิดการว่างงาน ทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีน้อยลง

Read More

อนาคตมนุษย์

มื่อกล่าวถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้นำทางความคิดหลายท่านได้ใช้ชื่อเรียกที่ต่างๆ เช่น ยุคของคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave)

Read More

ชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเป็นอันดับ 1

ผู้ชายชาวญี่ปุ่นเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นถึง 25 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามโรคครั้งที่ 2 ซึ่งเมื่อดูนิสัยการกินอาหารของคนญี่ปุ่นพบว่า คนญี่ปุ่นกินไข่เพิ่มขึ้น 7 เท่า

Read More

How not to Die

โรคเกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ ต่อมลูกหมาก และมะเร็ง สามารถป้องกัน ยับยั้ง ชะลอไม่ให้เกิดขึ้น หรือแม้จะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ร่างกายฟื้นคืนกลับมาเป็นปรกติได้ด้วย อาหาร” นี่คือประเด็นที่นายแพทย์ Michael Greger ชาวอเมริกันพยายามที่จะสื่อถึงชาวโลก ในหนังสือ เรื่อง “How not to Die” พิมพ์ในปี ค.ศ. 2015

Read More