KhonKhan

ที่ดินของเราเป็นที่หน้ากว้าง ด้านหน้าติดถนนสาธารณะ เลียบไปกับทะเลสาปขนาดใหญ่ที่สวยงามมากของสนามกอล์ฟฯ แต่เดิมเป็นที่นาข้าวที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าถึงแล้ว เราได้ซื้อหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์มาจากที่นาใกล้เคียง เพื่อนำมาถมที่ ให้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของ จะสามารถทำการก่อสร้างและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที

Read More