อนาคตมนุษย์

เมื่อกล่าวถึงลักษณะของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้นำทางความคิดหลายท่านได้ใช้ชื่อเรียกที่ต่างๆ เช่น ยุคของคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) หรือยุคของเศรษฐศาสตร์บนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) หรือยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หรือยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 หรือ 4 (The Third or Fourth Industrial Revolution) หรือยุคของเศรษฐกิจ 4.0 (Economy 4.0) หรือยุคทุนนิยม 4.0 (Capitalism 4.0) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์ PDF